Překladatelský a tlumočnický servis Marie Valdová

O sobě

Mgr. Marie Valdová, soudní tlumočnice jazyka německého (jmenovaná Krajským soudem v Č. Budějovicích), průvodkyně cestovního ruchu ČR s licencí.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích,
obor germanistika a bohemistika. Od roku 1999 pracuji jako průvodkyně cestovního ruchu a lektorka německého jazyka, od roku 2001 též jako tlumočnice a překladatelka jazyka německého.

V roce 2004 jsme začala působit jako lektorka českého jazyka pro německy mluvící cizince,
a to zejména v Dolním Rakousku, kde spolupracuji s Landesschulrat Niederösterreich. Podílím se též aktivně na projektech přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Rakouskou republikou. 

Profesní zkušenosti v oblasti překladatelství a tlumočení jsme získala díky kontaktu s rodilými mluvčími, pobytům v Rakousku, Německu a Švýcarsku a práci v německé firmě. Zároveň se v tomto oboru neustále zdokonaluji formou odborných seminářů, školení
a přednášek. 

V oblasti průvodcovských služeb mám několikaleté zkušenosti z památkových objektů v ČR, jakož i v organizování kompletních poznávacích zájezdů pro skupiny na přání.

 
Profesionalita a kvalita práce.