Překladatelský a tlumočnický servis Marie Valdová

Překlady

Základní tarifní jednotkou je jedna normostrana (NS), tj. 1800 znaků textového souboru s mezerami. Denní norma na jeden pracovní den (8 hodin) je 6-8 normostran. Den převzetí a den odevzdání překladu se nepovažují za pracovní dny. Minimální objednávka je jedna normostrana. Cena za překlad se stanoví vždy dle počtu NS přeloženého, nikoli výchozího textu. 

 

 

 

Základní sazby

 

  čj - nj;

nj - čj

 

300,- Kč/ NS

 

Překlad se soudním ověřením/ tlumočnickou doložkou

350,- Kč/ NS

 

 

Příplatky:

 - Odborný text:              po domluvě

 - Expresní překlady:     

zhotovení do 24 hod        +   50%

  víkendy, svátky                +   25%

Příplatky se počítají ze základní sazby.

Slevy:

 - stálí zákazníci     

  - množstevní sleva při zakázce nad 20 NS

Dodací podmínky:

Překlady jsou zpracovány na PC v textovém editoru. Překlady lze dodat v tištěné formě, faxem, na disketě nebo e-mailem. Standardně se snažím text dodávat v grafické úpravě co nejbližší originálu, včetně obrázků, tabulek apod.    

Storno podmínky:

Zakázku předanou k překladu lze stornovat za 30% předběžné ceny sjednané při převzetí, pokud již neuběhla více jak ½ dodacího termínu.

 
Profesionalita a kvalita práce.